JERNMARK, BÖRJE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 603
Datum beviljat 13.10.2007