HÄMÄLÄINEN, SAMI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 602
Datum beviljat 13.10.2007