HELENIUS, PETRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 601
Datum beviljat 13.10.2007