HALTTUNEN, ARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 600
Datum beviljat 13.10.2007