HAGSTRÖM, KIM

Förtjänsttecken Brons
Nummer 599
Datum beviljat 13.10.2007