GESTERBERG, MARKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 598
Datum beviljat 13.10.2007