FORSMAN, TOM

Förtjänsttecken Brons
Nummer 596
Datum beviljat 13.10.2007