CARLSSON, ROLAND

Förtjänsttecken Brons
Nummer 595
Datum beviljat 13.10.2007