BLOMQVIST, KAJ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 594
Datum beviljat 13.10.2007