BEDDA, JARNO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 593
Datum beviljat 13.10.2007