AX, KENNETH

Förtjänsttecken Brons
Nummer 591
Datum beviljat 13.10.2007