ALFTHAN, HENRIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 590
Datum beviljat 13.10.2007