SCHWARTZ, JOSEF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 589
Datum beviljat 17.04.2004