PORTMAN, RUDOLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 588
Datum beviljat 17.04.2004