ERIKSSON, ARTHUR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 18