NYLUND, OSSIAN R.

Förtjänsttecken Guld
Nummer 10
Datum beviljat 30.10.1937