Seniorsektionens traditionella jullunch 13.12.2014

18.09.2014 kl. 18:28
Läs mera

Seniorsektionens traditionella jullunch är den 13.12. kl. 12.00 på Handelsgillet

Sedvanligt program med musik,Lucia, gosskör och lotteri

Julmaten+en snaps och julglögg till priset av eur 32.

anmälning senast 5.12. till Carl-Henrik Nyberg, tel: 0400-704208 eller per elpost

carl-henrik.nyberg@gumbostrand.fi

Välkommen med!

Rolf Sandberg