Seniorsektionens höstexcursion den 21.10.2014

18.09.2014 kl. 18:15
Läs mera

Seniorsektionens exkursion till Finlands Flygmuseum i Vanda tisdagen den 21.10.

Buss avgår kl 10.30 vid Paavo Nurmi statyn. Avfärd från Flygmuseet kl 13.30

Anmälning till Carl-Henrik Nyberg tel:0400-704208 eller per elpost till carl-henrik.nyberg@gumbostrand.fi och betalning av deltagaravgift EUR 25,00 senast den 16.10. till konto FI70 1572 3000 367433.

I avgiften ingår inträde, guidning , lunch och buss.

Guidning av tekn.dr.dipl.ing Carl-Fredrik Geust

Mera detaljer kommer senare brevledes

Rolf Sandberg